Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Lập kế hoạch vận chuyển hàng khô tổng hợp cho đội tàu Vosco quý III năm 2009 / Phạm Thị Kim Chi; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 80 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08145
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 2 Nghiên cứu nghiệp vụ đại lý tàu biển-môi giới hàng hải và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty TNHH vận tải môi giới thuê tàu biển Đông Á Sài Gòn năm 2016 / Phạm Thị Kim Chi; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 90 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16194
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hải Phòng đến năm 2025 / Phạm Thị Kim Chi; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 67 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02970
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :