Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá hiện trạng chất lượng nước tại mốt số hồ, mương có dấu hiệu ô nhiễm trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu, Phạm Thị Liên, Hoàng Thị Phương ; Nghd.: Đinh Thị Thúy Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17452
  • Chỉ số phân loại DDC: 628
  • 2 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Hùng Nguyên Năm 2014 - 2015 / Phạm Thị Liên; Nghd.: Ths Nguyễn Phong Nhã . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 57 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 16231
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :