Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 12 thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thanh Nhã; Nghd.: Phạm Thị Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02235
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan Bình Dương / Võ Thị Ngọc Hồng; Nghd.: Phạm Thị Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02234
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Bích Phượng; Nghd.: TS Phạm Thị Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02258
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Đánh giá và so sánh chất lượng dịch vụ giao hàng nội địa của hai Công ty VIETTEL POST và DHL EXPRESS / Vũ Xuân Thuận, Nguyễn Trung Thăng, Phạm Thị Nga; Nghd.: Vũ Lê Huy . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18451
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 5 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Phong Điền, thành phố Cần Thơ / Quách Hải Đăng Khoa; Nghd.: TS Phạm Thị Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00432
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Nghiên cứu những biện pháp hạn chế rủi ro khi sử dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ trong thương mại Hàng hải / Phạm Thị Nga; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 105 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00489
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Nghiên cứu sự hài lòng của doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ hành chính thuế tài Chi cục thuế quận 12 / Nguyễn Thanh Phong; Nghd.: TS Phạm Thị Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 100 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02259
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Nghiên cứu tiềm năng xây dựng khu công nghiệp sinh tái tại Hải Phòng / Phạm Thị Nga;Nghd.: Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 51 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16504
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :