Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ của Công ty TNHH VIKI LOGISTICS / Trần Thị Minh Phượng, Phạm Thị Thùy Linh, Phạm Thu Thủy, Hà Khánh Huyền, Trần Thị Hòa; Nghd.: Bùi Thị Thùy Linh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 18445
  • Chỉ số phân loại DDC: 388
  • 2 Đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường làm việc liên quan đến chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm tại cơ sở sản xuất của công ty may Thiên Nam / Phạm Thị Thùy Linh, Trần Phương Thúy, Bùi Thị Thúy; Nghd.: Trần Anh Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 53tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 18261
  • Chỉ số phân loại DDC: 628
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :