Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 197 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài giảng pháp luật vận tải biển / Phạm Văn Cương . - 56tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 00013
 • 2 Biện pháp chống thất thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng / Vũ Thùy Hương, Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03001
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thúc đẩy quá trình tái cấu trúc kinh tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2021 / Nguyễn Văn Trưởng; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02753
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Ban Quản lý Dự án Công trình thành phố Hạ Long / Trần Ngọc Cương ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03340
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Huyện Kim Thành - Hải Dương / Bùi Thị Kim Dung; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03861
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp tỉnh Hải Dương / Nguyễn Thị Hằng; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03014
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Đầm Hà-Tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Đức Dưỡng; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03324
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của chi cục thuế Hải An / Phạm Thị Kim Thoa ; Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03268
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thị Thùy Linh; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02080
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp hoàn thiện công tác thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình từ nguồn NSNN trên địa bàn Huyện Tiên Lãng / Trần Trung Đức; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03929
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hải Phòng / Lương Thị Hương; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02351
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống công trình thủy lợi của công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ, Hải Phòng / Lê Thị Hoa; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02019
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần cảng xanh VIP / Đoàn Thị Phương Thảo; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03628
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuát kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tiên Lãng / Phạm Xuân Vũ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03626
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp nâng cao hiệu qủa hoạt động xuất khẩu lao động ở công ty Cổ phần hợp tác lao động nước ngoài (LOD) / Phạm Đăng Quỳnh; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 119 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00817
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh nước sạch tại Công ty Cổ phần nước sạch tỉnh Quảng Ninh / Hoàng Trường Giang ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03352
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế xuất, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai / Phạm Hùng Thái ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03088
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp tăng cường hoạt động thu hút đầu tư tại Quảng Ninh / Nguyễn Thị Thúy Bình; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 04059
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp tăng cường hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Quảng Ninh / Nguyễn Quốc Thái; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03322
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp tăng cường quản lý chống thất thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên đại bàn quận Ngô Quyền-Tp Hải Phòng / Trần Thị Thu Huân; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02020
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Các giải pháp nhằm phát triển kinh doanh bảo hiểm hàng hải tại công ty Bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam / Nguyễn Thành Minh; Nghd.: TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00634
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Dự báo lượng container qua xí nghiệp xếp dỡ cảng Chùa Vẽ cảng Hải Phòng đến năm 2020 / Phạm Thị Thu Hằng; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 191 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00803
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Đầu tư đổi mới đội tàu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại liên doanh Vietsovpetro / Dương Tấn Trường; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 107 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00564
 • Chỉ số phân loại DDC: 331
 • 24 Đề xuất các biện pháp phát triển các tuyến vận chuyển hành khách bằng đường thủy của công ty cổ phần vận tải và du lịch Hải Phòng / Trần Thu Thủy; Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01111
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 25 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship / Vũ Thị Huyền Trang; Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải phòng.: Đại học Hàng hải; 2010
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09164
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất khai thác đội tàu của Vosco / Phạm Thị Châu; Nghd.: PGS TS NGƯT. Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10227
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 27 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu qủa khai thác đội tàu của Vinaship / Lê Thị Ngọc Ánh; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 139 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10218
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 28 Điều động tàu vào cảng Hải Phòng cập cảng chính 01 / Phạm Văn Cương; Nghd.: Mai Xuân Hương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 65tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13118
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 29 Giáo trình bảo hiểm hàng hải / Phạm Văn Cương, Nguyễn Kim Phương chủ biên; Nguyễn Mạnh Cường hiệu đính . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2014 . - 176tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04827, PD/VT 04828, PD/VT 05536, PD/VT 06944, PD/VT 06945, PM/VT 06773-PM/VT 06775, PM/VT 07918-PM/VT 07924, PM/VT 09347-PM/VT 09353
 • Chỉ số phân loại DDC: 368.2
 • 30 Giáo trình ứng dụng các phương pháp toán trong quản lý vận tải biển / Phạm Văn Cương, Hoàng Văn Hùng hiệu đính . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012 . - 224 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: GPLV 0001-GPLV 0400, PD/VV 03210-PD/VV 03229, PM/VV 03939-PM/VV 04008, SDH/VT 01894-SDH/VT 01903
 • Chỉ số phân loại DDC: 354.78
 • 1 2 3 4 5 6 7
  Tìm thấy 197 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :