Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 193 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài giảng pháp luật vận tải biển / Phạm Văn Cương . - 56tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 00013
 • 2 Biện pháp chống thất thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng / Vũ Thùy Hương, Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03001
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thúc đẩy quá trình tái cấu trúc kinh tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2021 / Nguyễn Văn Trưởng; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02753
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Ban Quản lý Dự án Công trình thành phố Hạ Long / Trần Ngọc Cương ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03340
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Huyện Kim Thành - Hải Dương / Bùi Thị Kim Dung; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03861
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp tỉnh Hải Dương / Nguyễn Thị Hằng; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03014
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Đầm Hà-Tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Đức Dưỡng; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03324
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của chi cục thuế Hải An / Phạm Thị Kim Thoa ; Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03268
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thị Thùy Linh; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02080
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp hoàn thiện công tác thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình từ nguồn NSNN trên địa bàn Huyện Tiên Lãng / Trần Trung Đức; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03929
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hải Phòng / Lương Thị Hương; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02351
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống công trình thủy lợi của công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ, Hải Phòng / Lê Thị Hoa; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02019
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần cảng xanh VIP / Đoàn Thị Phương Thảo; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03628
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuát kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tiên Lãng / Phạm Xuân Vũ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03626
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp nâng cao hiệu qủa hoạt động xuất khẩu lao động ở công ty Cổ phần hợp tác lao động nước ngoài (LOD) / Phạm Đăng Quỳnh; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 119 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00817
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh nước sạch tại Công ty Cổ phần nước sạch tỉnh Quảng Ninh / Hoàng Trường Giang ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03352
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế xuất, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai / Phạm Hùng Thái ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03088
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp tăng cường hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Quảng Ninh / Nguyễn Quốc Thái; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03322
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp tăng cường quản lý chống thất thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên đại bàn quận Ngô Quyền-Tp Hải Phòng / Trần Thị Thu Huân; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02020
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Các giải pháp nhằm phát triển kinh doanh bảo hiểm hàng hải tại công ty Bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam / Nguyễn Thành Minh; Nghd.: TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00634
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Dự báo lượng container qua xí nghiệp xếp dỡ cảng Chùa Vẽ cảng Hải Phòng đến năm 2020 / Phạm Thị Thu Hằng; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 191 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00803
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Đầu tư đổi mới đội tàu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại liên doanh Vietsovpetro / Dương Tấn Trường; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 107 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00564
 • Chỉ số phân loại DDC: 331
 • 23 Đề xuất các biện pháp phát triển các tuyến vận chuyển hành khách bằng đường thủy của công ty cổ phần vận tải và du lịch Hải Phòng / Trần Thu Thủy; Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01111
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 24 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship / Vũ Thị Huyền Trang; Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải phòng.: Đại học Hàng hải; 2010
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09164
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất khai thác đội tàu của Vosco / Phạm Thị Châu; Nghd.: PGS TS NGƯT. Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10227
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 26 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu qủa khai thác đội tàu của Vinaship / Lê Thị Ngọc Ánh; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 139 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10218
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 27 Điều động tàu vào cảng Hải Phòng cập cảng chính 01 / Phạm Văn Cương; Nghd.: Mai Xuân Hương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 65tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13118
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 28 Giáo trình bảo hiểm hàng hải / Phạm Văn Cương, Nguyễn Kim Phương chủ biên; Nguyễn Mạnh Cường hiệu đính . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2014 . - 176tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04827, PD/VT 04828, PD/VT 05536, PD/VT 06944, PD/VT 06945, PM/VT 06773-PM/VT 06775, PM/VT 07918-PM/VT 07924, PM/VT 09347-PM/VT 09353
 • Chỉ số phân loại DDC: 368.2
 • 29 Giáo trình ứng dụng các phương pháp toán trong quản lý vận tải biển / Phạm Văn Cương, Hoàng Văn Hùng hiệu đính . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012 . - 224 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: GPLV 0001-GPLV 0400, PD/VV 03210-PD/VV 03229, PM/VV 03939-PM/VV 04008, SDH/VT 01894-SDH/VT 01903
 • Chỉ số phân loại DDC: 354.78
 • 30 Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vận tải biển tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng / Trần Thị Thanh Kim; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 130 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00734
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 1 2 3 4 5 6 7
  Tìm thấy 193 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :