Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Dịch vụ xuyên Thái Bình Dương / Hoàng Trọng Thành, Hà Tùng Anh, Phạm Văn Tuyên ; Nghd.: Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 69tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 18845
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Trang thiết bị điện tàu 1800 TEU. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển từ xa máy chính / Phạm Văn Tuyên; Nghd.: Th.S Nguyễn Tiến Dũng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 95 tr. ; 30 cm+ 06 BV+TBV
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 10726, PD/TK 10726
  • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :