Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Applying ropmis model to measure customer satisfaction on port service quality in port of Hai Phong port stock company / Pham Thi Bich Van; Nghd.: Dang Cong Xuong . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02929
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn đô thị tỉnh Thái Bình và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Phạm Thị Bích Vân; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 43tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13783
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 3 Nghiên cứu sự thay đổi phân bố địa lý của hoạt động cướp biển trên thế giới giai đoạn 1994-2014 và dự báo đến năm 2020 / Phạm Thị Bích Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00571, NCKH 00572
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Recommendations to improve the process of using sap system to plan materials from warehouses to workshops in mascot international VietNam / Phạm Thị Bích Vân; Nghd.: Vũ Thị Thu Hằng . - 45tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13940
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :