Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Một số biện pháp phòng ngừa rủi ro của phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Hải Phòng / Nguyễn Thu Trang; Nghd: Phan Bích Ngọc . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 69tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12987
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Đánh giá quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu xốp OASIS tại chi nhánh công ty TNHH AGRIVINA / Nguyễn Thị Thanh Huyền; Nghd: Phan Bích Ngọc . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 69tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12979
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của công ty VINATEXIMEX sang thị trường Nhật Bản / Cao Thị Ngọc; Nghd: Phan Bích Ngọc . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 75tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12982
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển Hải Phòng: thực trạng và giải pháp / Bùi Thị Thanh Nga, Phạm Thị Thanh Mai, Phan Bích Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00560, NCKH 00561
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Nghiên cứu quy trình giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần Huy Tuấn / Lê Thu Hà; Nghd: Phan Bích Ngọc . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 63tr. 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12975
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :