Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đại số và hình học giải tích / Đào Huy Bích, Phan Văn Hạp . - H: Đại học Quốc Gia, 1998 . - 109 tr.; 17 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02646-Pd/vv 02648, Pm/vv 02556-Pm/vv 02562
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 2 Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến. Chuỗi số và chuỗi hàm/ Đào Huy Bích, Phan Văn Hạp . - H: Đại học Quốc Gia, 1998 . - 116 tr.; 17 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02639, Pd/vv 02640, Pm/vv 02466-Pm/vv 02473
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 3 Phương trình vi phân/ Phan Văn Hạp . - H: Đại học Quốc Gia , 1998 . - 161 tr.; 17 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02652-Pd/vv 02654, Pm/vv 02570-Pm/vv 02576
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :