Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 International trade : The basics / Jessie Poon and David L. Rigby . - Oxon, New York : Routledge, 2017 . - vi, 197 pages : illustrations, maps ; 21 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00816
  • Chỉ số phân loại DDC: 382 23
  • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLV%2000816%20-%20International%20trade.%20The%20basics.pdf
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :