Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 International trade : the basics / Jessie Poon and David L. Rigby . - vi, 197 pages : illustrations, maps ; 21 cm
  • Chỉ số phân loại DDC: 382 23
  • 2 International trade : the basics / Jessie Poon, David L. Rigby . - London : Routledge, 2017 . - 197 p. ; 20 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00816
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :