Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A guide to the project management body of knowledge / Project Management Institute . - 6th ed. - USA : Project Management Institute, 2017 . - xxx, 756p. : illustrations ; 28cm
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.4/04 23
  • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/A-guide-to-the-project-management-body-of-knowledge_PMBOK-guide_6ed_2017.pdf
  • 2 The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge / PMBOK guide . - 7th ed. - USA : Project Management Institute, Inc, 2021 . - xxvi, 274p. : illustrations (some color) ; 28cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04549
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
  • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/A-guide-to-the-project-management-body-of-knowledge_PMBOK-guide_7ed_2021.pdf
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :