Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 100 câu chuyện thành bại / Quách Thành ; Thành Khang, Ngọc San dịch . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2017 . - 159tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06839-PD/VV 06841, PM/VV 05105-PM/VV 05107
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 2 100 câu chuyện về sự giàu có / Quách Thành ; Thành Khang, Thanh Nhàn dịch . - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2016 . - 214tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06835, PD/VV 06836, PM/VV 05100
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 3 Kỹ thuật nén video theo chuẩn H.265/HEVC / Quách Thành Luân; Nghd.: Nguyễn Thanh Vân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 63 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16482
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 4 Xây dựng kế hoạch đưa tàu từ Hòn Dấu vào cập cầu số 4 cảng Hải Phòng / Phạm Quang Đào; Nghd.: Quách Thành Chung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 54tr. ; 30 cm + 01CD
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13784
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :