Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Gear up : test your business model potential and plan your path to success / Lena Ramfelt, Jonas Kjellberg, Tom Kosnik . - United Kingdom : Capstone, 2014 . - 191p. ; 20cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00783, SDH/LV 00784
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :