Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chiến lược tốt & chiến lược tồi / Richard P. Rumelt ; Hoàng Phương dịch . - H. : Lao động, 2015 . - 231tr. ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 06771, PD/VV 06772, PM/VV 05053
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :