Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hiện tượng Do Thái : 7 bí quyết để đạt được thịnh vượng bền vững của một dân tộc = The Jewish phenomenon / Steven Silbiger ; Lê Minh Quân dịch . - H. : Lao Động, 2016 . - 311tr. ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 06625, PD/VV 06626, PM/VV 05166
  • Chỉ số phân loại DDC: 973.04
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :