Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 E-logistics : managing your digital supply chains for competitive advantage / Yingli Wang, Stephen Pettit edite . - London : Kogan Page, 2016 . - 516 tr. ; 25 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03171
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :