Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 International business : Environments & operations / John D. Daniels, University of Miami, Lee H. Radebaugh, Brigham Young University, Daniel P. Sullivan, University of Delaware . - Sixteenth edition, Global edition. - London : Pearson, 2019 . - 681 pages : color illustrations, color maps ; 28 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03874
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.18
  • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003874%20-%20International%20business.%20Environments%20&%20operations.pdf
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :