Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đĩa thức ăn thứ ba: Bút ký về tương lai của nền ẩm thực = The third plate: Field notes on the future of food / Dan Barber; Nguyễn Thị Hằng dịch; Tâm An Nhiên hiệu đính . - H. : Dân trí, 2018 . - 523tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07078, PD/VT 07079, PM/VT 09506, PM/VT 09507
 • Chỉ số phân loại DDC: 641.3
 • 2 Phát huy giá trị : Con đường nhanh nhất đi đến thành công / Dale Carnegie ; Tâm An dịch . - Tái bản lần 1. - H. : Dân trí, 2015 . - 275tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06167, PD/VV 06745, PD/VV 06746, PM/VV 05177
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 3 Quẳng gánh lo đi : Vui sống trong mọi hoàn cảnh / Dale Carnegie ; Tâm An dịch . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2017 . - 303tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06607, PD/VV 06608
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 4 Sống đời hạnh phúc : Khắc phục lo âu để vui sống / Dale Carnegie ; Tâm Anh dịch . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2017 . - 227tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06166, PD/VV 06741, PD/VV 06742, PM/VV 05049
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 5 Tác động của định hướng Marketing quan hệ đến hiệu quả kinh doanh của công ty cung cấp dịch vụ logistics Việt nam / Hồ Hồng Anh, Hoàng Tâm An, Nguyễn Thanh Hoàng; Nghd.: Nguyễn Thị Lê Hằng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 60tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18259
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Thẳng công khai : Tiểu thuyết / Bill Konigsberg ; Tâm Anh dịch . - H. : Văn học, 2015 . - 404tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06188, PD/VV 06619, PD/VV 06620, PM/VV 04890, PM/VV 05041
 • Chỉ số phân loại DDC: 813.6
 • 7 Thuật hùng biện : Tăng khả năng nói trước đám đông / Dale Carnegie; Tâm An dịch . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân Trí, 2017 . - 247tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06647, PD/VV 06648, PM/VV 05032
 • Chỉ số phân loại DDC: 808.5
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :