Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển từ xa điện-khí nén cho động cơ diesel hai kỳ 7UEC45LA / Tô Trọng Hiển; Nghd.: Trương Văn Đạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 74tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01648
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
  • 2 Thiết kế mạch logic khởi động từ xa cho động cơ diesel chính tàu thủy 7UEC45LA / Trương Văn Đạo, Tô Trọng Hiển . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 32, tr.7-12
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :