Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình xác suất thống kê / Tống Đình Quỳ . - Tái bản lần 6. - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2014 . - 244tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07912, PD/VV 07913, PM/VV 06038, PM/VV 06039
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 2 Giáo trình xác suất thống kê / Tống Đình Quỳ . - Tái bản lần thứ 6. - H. : Bách khoa, 2014 . - 243tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06039, PM/VV 04768, PM/VV 04769
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 3 Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê / Tống Đình Quỳ . - Tái bản lần thứ 5. - H. : Bách khoa, 2012 . - 211tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06053, PM/VV 04780, PM/VV 04781
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.2
 • 4 Ôn tập toán cao cấp (Dùng ôn thi cao học khối các trường khoa học công nghệ) / Lê Trọng Vinh, Tống Đình Quỳ, Nguyễn Thị Thu Hương . - Xuất bản lần 2, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2017 . - 386tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07923, PD/VV 07924, PM/VV 06053-PM/VV 06055
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :