Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 79 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập điện kỹ thuật/ Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1994 . - 118 tr.: 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00857
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 2 Cơ sở kỹ thuật điện / Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng : Nxb Hàng Hải, 2019 . - 324tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07479, PM/VT 10032
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Cơ sở lý thuyết mạch điện / Thân Ngọc Hoàn . - H. : Xây Dựng, 2003 . - 232tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: LTMD 00001-LTMD 00196, Pd/vt 02208-Pd/vt 02210
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 4 Điều chỉnh giữ từ thông không đổi trong hệ thống truyền động điện động cơ dị bộ lồng sóc / Phạm Văn Thoảng; Nghd.: GS TSKH. Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 68 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00717
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Điều chỉnh trực tiếp Mômen động cơ di bộ bằng phương pháp điều biên Vectơ không gian / Vũ Thị Ngoan; Nghd.: GS TSKH. Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 61 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00949
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 6 Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha không dùng cảm biến tốc độ theo phương pháp thích nghi dùng mô hình chuẩn / Phạm Tâm Thành; Nghd.: TS. Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 98 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00729
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Điều khiển động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc tựa theo từ thông Rotor với phương pháp điều chế vector không gian / Nguyễn Tiến Ban; Nghd.: TS Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1999 . - 84tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00377
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 8 Điều khiển hệ thống truyền động điện hiện đại / Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2000 . - 212tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03690
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 9 Điều khiển không cảm biến tốc độ cho động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu dựa trên bộ lọc Kalman / Đặng Thị Thu Huyền; Nghd.: GS TSKH. Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 88 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00952
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 10 Điều khiển trực tiếp mômen động cơ điện 1 chiều kích từ độc lập với bộ quan sát tốc độ không có cảm biến dòng / Trần Quốc Cường; Nghd.: TS Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2004 . - 77tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00376
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 11 Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện / Thân Ngọc Hoàn, Nguyễn Tiến Ban . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2007 . - 368tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03542, PD/VT 04855, PD/VT 06237, PD/VT 06290, PD/VV 04425, PM/VT 05835, PM/VT 05961
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 12 Điện tàu thuỷ/ Thân Ngọc Hoàn . - H.: Giao thông vận tải, 1991 . - 204 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: DTT 00001-DTT 00143, Pd/vv 00155, Pd/vv 00855
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 13 Điện tử công suất lớn/ Thân Ngọc Hoàn . - H.: Giao thông vận tải, 1991 . - 262 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: DTCSL 0001-DTCSL 0042, Pd/vv 01000, Pd/vv 01001, Pm/vv 00146, Pm/vv 00147
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Điện tử công suất: Phần tử và hệ thống / Thân Ngọc Hoàn . - H. : Xây dựng, 2004 . - 182 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: DTCST 0001-DTCST 0291, Pd/vt 00189, Pd/vt 02796-Pd/vt 02798, PD/VT 03748, Pm/vt 05124-Pm/vt 05129, SDH/vt 00904
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 15 Máy biến áp điện tử-những hứa hẹn cho công nghiệp truyền năng lượng điện / Thân Ngọc Hoàn, Phạm Tâm Thành . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 54, tr.3-8
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 16 Máy điện / Thân Ngọc Hoàn . - H. : Xây dựng, 2005 . - 308 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: MAYD 0001-MAYD 0161, MAYD 0163-MAYD 0242, MAYD 0244-MAYD 0265, MAYD 0267-MAYD 0304, Pd/Vt 02663-Pd/Vt 02665, Pm/Vt 00318-Pm/Vt 00323, SDH/Vt 00722
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 17 Máy điện tàu thuỷ. Tập 1/ Thân Ngọc Hoàn . - H.: Giao thông vận tải, 1995 . - 220 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: MADI 0001-MADI 0029, Pd/vv 01267-Pd/vv 01269, Pm/vv 00252, Pm/vv 00253, Pm/vv 03598
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 18 Máy điện tàu thuỷ. Tập 2/ Thân Ngọc Hoàn . - H.: Giao thông vận tải, 1995 . - 190 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: MADII 0001-MADII 0031, Pd/vv 01270-Pd/vv 01272, Pm/vv 00254, Pm/vv 00255, Pm/vv 03599, Pm/vv 03600
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 19 Mô phỏng bộ biến tần trực tiếp sơ đồ cầu và phương pháp giảm sóng bậc cao ở bộ biến tần trực tiếp / Đỗ Thị Hồng Lý; Nghd.: TS Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2005 . - 74 tr. ; 30 cm + 01 Tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00470
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 20 Mô phỏng đảo chiều hệ thống truyền động động cơ dị bộ rotơ lồng sóc nạp từ bộ biến đổi 3 pha Thyristor / Trần Chí Hiền, Nghd: TSKH Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2000 . - 72tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00367
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 21 Mô phỏng hệ thống điện tử công suất và truyền động điện / Thân Ngọc Hoàn . - H. : Xây dựng, 2002 . - 254tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: MPDTCS 0001-MPDTCS 0043, MPDTCS 0045-MPDTCS 0096
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.37
 • 22 Mô phỏng hệ thống truyền động điện động cơ dị bộ điều khỉên gián tiếp giữ từ thông không đổi bằng thay đổi dòng stato theo tần số trượt / Cao Anh Tuấn; Nghd.: TS Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải, 2007 . - 87 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00614
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 23 Mô phỏng hệ thống truyền động điện động cơ dị bộ Rôto dây quấn thay đổi điện trở phụ mạch Rôto bằng Ti-ri-sto / Hoàng Xuân Bình; Nghd.: TS Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1999 . - 63tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00379
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 24 Mô phỏng hệ thống truyền động điện nạp từ biến tần nguồn áp / Đào Học Hải, Nghd.: TSKH Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2002 . - 66tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00363
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 25 Mô phỏng hệ truyền động điện động cơ một chiều nạp từ bộ chỉnh lưu cầu 3 pha Tiristor trên cơ sở phần mềm DS-88 / Trịnh Văn Thành; Nghd.: TSKH Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 1999 . - 69tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00366
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 26 Nghiên cứu áp dụng điều khiển mờ lai trong truyền động vị trí bằng động cơ điện một chiều vít me đai ốc bi / Đào Quang Khanh; Nghd.: GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01397
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 27 Nghiên cứu bộ biến tần trực tiếp trên máy tính số / Nguyễn Đồng Khang; TS Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2000 . - 65tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00381
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 28 Nghiên cứu các mô hình quản lý nhu cầu sử dụng điện năng. Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả chiếu sáng công cộng của Hải Phòng / Nguyễn Hải Bình; Nghd.: GS TSKH. Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00660
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 29 Nghiên cứu các phương án điều khiển tối ưu của hệ thống truyền động điện / Phạm Tùng Khánh; Nghd.: GS TSKH. Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 83 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00938
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 30 Nghiên cứu chế tạo thiết bị thu thập và gia công tín hiệu của hệ thống đo lực nhiều chiều cho máy gia công cơ khí CNC / Lê Nguyên Hằng; Nghd.: TS. Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 66 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01077
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 1 2 3
  Tìm thấy 79 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :