Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 11 bí quyết giao tiếp để thành công/ M.T. Lederman; Thảo Nguyên dịch . - H. : Lao động xã hội, 2014 . - 283 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04081-PD/VV 04085, PD/VV 05187-PD/VV 05190, PM/VV 04498
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.6
 • 2 Ai cũng giao tiếp, nhưng mấy người kết nối / John C. Maxwell; Người dịch: Thảo Nguyên . - H. : Lao động xã hội, 2014 . - 347 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05151-PD/VV 05154, PM/VV 04531
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.6
 • 3 Đánh giá chất lượng dịch vụ logistics tại công ty cổ phần tiếp vận Thái Bình Dương / Đỗ Thị Vân Anh, Vũ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Dáng Ngọc; Nghd.: Bùi Thị Thùy Linh . - Hải phòng; Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 58tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18008
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Nền giáo dục của người giàu = The education of millionaires : Những tay tỷ phú học gì từ trường đời? / Michael Ellsberg ; Thảo Nguyên dịch . - H. : Lao động xã hội, 2013 . - 321tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04096-PD/VV 04100
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 5 Nghịch lý của sự lựa chọn : Tại sao nhiều hơn lại là ít hơn / Barry Schwartz ; Thảo Nguyên dịch . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Lao động-xã hội, 2017 . - 335tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06385, PD/VV 06386
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.8
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :