Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 143 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 12 chủ đề trọng tâm và rèn kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 / Trần Thị Kim Thu chủ biên ; Nguyễn Thị Thanh Hải, Hà Thị Đế, Trương Thị Thảnh . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018 . - 255tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06873, PD/VT 07107, PM/VT 09567
 • Chỉ số phân loại DDC: 909
 • 2 143 bài luận và bài viết mẫu tiếng Anh hay nhất = 143 best model English essay&writings / Nguyễn Thu Huyền chủ biên; Thanh Hải hiệu đính . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2012 . - 325 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 04372, PNN 00100-PNN 00103
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 3 6 phút tự học tiếng Anh mỗi ngày = 6 minutes for English self-study every day / Nguyễn Thu Huyền; Mỹ Hương, Thanh Hải hiệu đính . - H. : Từ điển bách khoa, 2013 . - 291 tr. ; 21 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 04373, PM/VV CD04373, PNN 00236-PNN 00239, PNN/CD 00236-PNN/CD 00239
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 4 Cầu tàu 200 DWT và hạ tầng kỹ thuật quản lý công ty Sơn Hải - Bộ Tự lệnh Biên phòng / Nguyễn Thanh Hải; Nghd.: TS. Phạm Văn Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 203 tr. ; 30 cm + 17 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09869, PD/TK 09869
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 5 Cẩm nang sử dụng tính từ và trạng từ tiếng Anh = Handbook of english adjective and adverb usage / Nguyễn Thu Huyền; Thanh Hải, Mỹ Hương hiệu đính . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2011 . - 211tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 04375, PNN 00228-PNN 00231
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 6 Đánh giá hiệu quả công tác giám định tại công ty Cổ phần Giám định Sao Việt / Nguyễn Thanh Phương; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 64tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12992
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Đánh giá hiệu quả hoạt động đại lý tàu biển và định hướng phát triển dịch vụ đại lý tàu của Công ty Pacific Logistics / Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Việt Khánh, Trịnh Duy Toàn; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18959
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Đánh giá thực trạng và một số biện pháp để phát triển dịch vụ Logistics của công ty TNHH VINALOGS / Lê Trà My, Nguyễn Viết Long, Phạm Ngọc Quang, Đặng Khánh Toàn; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 47tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18346
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Đánh giá tình hình thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng khô cho đội tàu hàng khô của VOSCO trong năm 2013 / Phạm, Hương Ly; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 60tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13009
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Đánh giá tính đi biển của tàu thủy nhờ sự hỗ trợ của phần mềm Hydrostar / Phạm Thị Thanh Hải; Nghd.: TS. Lê Hồng Bang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 61 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01035
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 11 Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tac giám định tại công ty cổ phần Vinacontrol / Lê Thị Kim Chi; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 59 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16203
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận container tại công ty cổ phần tiếp vận quốc tế Song Nguyễn / Vũ Hải Yến; Nghd.: Th.S Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12286
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ LOGISTICS tại công ty TNHH MTV GEMADEPT Hải Phòng / Phạm Hồng Thúy; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 78tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13027
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận container tại công ty Cổ phần dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN / Phạm Nhật Phương; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 77tr. 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13030
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác tàu container định tuyến tại công ty TNHH HOI WAH SHIPPING AGENCIES chi nhánh Hải Phòng / Đinh Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Thanh Mai, Vũ Thị Lệ; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17883
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Tiếp vận Hải Long / Nguyễn Thị Nho; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 90tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13011
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Đề xuất một số biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đóng trong container tại công ty TNHH TM&VT Phúc Hưng / Nguyễn Kim Ngân; Nghd: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 76tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13019
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Gia công trên máy uốn CNC Ermarsan / Hà Thanh Hải, Vũ Trọng Tú . - H. : Xây dựng, 2018 . - 220tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06911, PD/VT 06912, PM/VT 09234-PM/VT 09236
 • Chỉ số phân loại DDC: 671.3
 • 19 Giáo trình quản lý chất thải nguy hại / Lâm Minh Triết, Lê Thanh Hải . - H. : Xây dựng, 2006 . - 284tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/GT-quan-ly-chat-thai-nguy-hai_Lam-Minh-Triet_2006.pdf
 • 20 Giáo trình xử lý ảnh / Nguyễn Thanh Hải . - HCM. : Đại học Quốc gia TP. HCM., 2014 . - 303tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.6
 • 21 Giải pháp nâng cao chất lượng cho công tác huấn luyện kỹ năng hàng hải ở Việt Nam / Phan Thanh Hải . - 2006 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 7+8, tr. 13-16
 • Chỉ số phân loại DDC: 370
 • 22 Hàn ống chất lượng cao / Hà Thanh Hải, Nguyễn Văn Tới . - H. : Xây dựng, 2018 . - 182tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05952, PD/VT 05953, PM/VT 08247, PM/VT 08248
 • Chỉ số phân loại DDC: 671.52
 • 23 Hệ thống hoá những văn bản về chủ trương, chính sách chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam/ Minh Tiến, ĐàoThanh Hải . - H. : Lao động - Xã hội, 2005 . - 541 tr. ; 27,5cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Vt 00746
 • Chỉ số phân loại DDC: 379
 • 24 Hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Hải Dương / Nguyễn Thị Thanh Hải; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03047
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Hướng dẫn thực hiện luật công đoàn/ Đào Thanh Hải, Nguyễn Văn Sơn . - H.: Lao động, 1999 . - 121 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02167, Pd/vv 02168, Pm/vv 01664-Pm/vv 01666
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 26 Lập dự án đầu tư tàu container cho công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam / Đỗ Thị Lan Hương; Nghd.: Th.S Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12281
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu hàng bách hóa của Công ty TNHH Hàng hải PHC trong quý II - 2019 / Bùi Thị Hồng, Phạm Hồng Quyên, Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: Bùi Thanh Hả . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18321
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu hàng khô của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco) / Hà Thị Dinh; Nghd.: Th.S Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12283
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 29 Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu hàng khô của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship trong quý II năm 2015 / Lê Thị Minh Huyền; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 89tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15072
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 30 Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu hàng khô của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship, Quý III năm 2017 / Phạm Thùy Dung, Nguyễn Khánh Hằng, Lại Thị Quỳnh Hương; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 112tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17201
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1 2 3 4 5
  Tìm thấy 143 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :