Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 24 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 100 câu chuyện về sự giàu có / Quách Thành ; Thành Khang, Thanh Nhàn dịch . - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2016 . - 214tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06835, PD/VV 06836, PM/VV 05100
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 2 Bài tập luật hình sự : Câu hỏi và gợi ý trả lời / Đỗ Đức Hồng Hà chủ biên; Bùi Văn Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - H. : Công an nhân dân, 2014 . - 418 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05540, PM/VV 04639
 • Chỉ số phân loại DDC: 345
 • 3 Biện pháp phát triển dịch vụ thẻ tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh / Đinh Thị Thanh Nhàn ; Nghd.: Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03315
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp phát triển vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương / Trần Thị Thanh Nhàn; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 102tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03743
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Cách tính quỹ lương và cách chia lương cho CBCNV của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship năm 2009 / Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Nghd.: Ths. Phạm Thị Bạch Hường . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 109 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08129
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 6 FTA song phương của các nước ASEAN và tác động đến cộng đồng kinh tế ASEAN và cộng đồng ASEAN / Hoàng Thị Thanh Nhàn . - 2008 // Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới, Số 5(145), tr 11-22
  7 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng / Hoàng Văn Hiệp; Nghd.: TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00437
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tam Hưng / Hoàng Văn Minh; Nghd. :Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02910
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH SHINTS BVT / Nguyễn Thị Kim Oanh; Nghd.: Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02827
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Hương thầm. Chân dung người chiến thắng. Nghiêng về anh : Thơ/ Phan Thị Thanh Nhàn . - H.: NXB Hội Nhà Văn, 2015 . - 335 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05603
 • Chỉ số phân loại DDC: 895.922
 • 11 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tỉnh Hải Dương / Nguyễn Quang Huy; Nghd.: Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03805
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương / Trần Thị Cúc; Ngd.: Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03525
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thép và cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng / Lưu Thị Lan Hương; Nghd.: Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02635
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại Agribank Chi nhánh Trần Phú / Vũ Thị Thu Hương; Nghd.: Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02698
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt nam-chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Hoàng Tú; Nghd.: Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 59tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03383
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập Container tại công ty TNHH Hyundai Merchant Marine Việt Nam chi nhánh Hải Phòng / Ngô Thị Thanh Nhàn; Nghd: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 76 tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12991
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Lê Phạm / Nguyễn Trung Kiên ; Nghd.: Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03886
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Một số biện pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương / Vũ Thị Thu Hương; Nghd.: Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03913
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Một số biện pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc ở bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương / Phan Ngọc Thái; Nghd. : Nguyễn Thanh Nhàn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02922
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng / Phạm Minh Thuận ; Nghd.: Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03267
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Nghiên cứu chiến lược marketing của hãng tàu DONGNAMA ở miền Bắc Việt nam / Quách Thị Thanh Nhàn;Nghd. PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Trường ĐHHH, 2005 . - 109 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00468
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 22 Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Hải Anh năm 2017 / Đỗ Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đồng Thị Hải Yến; Nghd: Đỗ Mạnh Toàn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17957
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 23 Tình hình xuất khẩu sắn sang thị trường Trung Quốc giai đoạn 2013-2018 / Lương Thị Thu Uyên, Nguyễn Đình Thịnh, Hoàng Thị Thanh Nhàn . - 2019 // Journal of student research, Số 6, tr.65-72
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 24 Xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ logistics tại Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics / Bùi Thị Nguyệt; Nghd. : Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02953
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 24 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :