Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 85 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông / Trần Thị Hằng, Nguyễn Xuân Minh, Vũ Thị Ngoan; Nghd.: Đoàn Thu Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 100tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17986
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 2 Biện pháp nâng cao công tác chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại sở xây dựng Hải Phòng / Tô Thị Thu Hương; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03597
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền / Nguyễn Thị Tuyên, Lê Thị Hồng Anh, Bùi Thị Thu Hương; Nghd.: Hoàng Chí Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18382
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu trường cao đẳng Hàng hải I / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01120
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 5 Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong siêu thị BIGC tại Quảng Ninh / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02848
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp phát triển kinh doanh bãi container rỗng tại Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng / Bùi Thị Thu Hương; Nghd. : Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02908
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu tại cục hải quan thành phố Hải Phòng / Tô Thị Thu Hương; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02090
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Bitcoin thực hành : Những khái niệm cơ bản và cách sử dụng đúng đồng tiền mã hoá / Andreas M. Antonopoulos ; Le VN, Thu Hương dịch ; Nguyễn Khánh An, Lê Huy Hoà hiệu đính . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2018 . - 539tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06528, PD/VT 06529
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 9 Bí quyết nuôi dưỡng trí tưởng tượng cho con / Thu Hương biên soạn . - H. : Văn học, 2019 . - 193tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07036, PD/VT 07037, PM/VT 09498, PM/VT 09499
 • Chỉ số phân loại DDC: 649
 • 10 Bối cảnh Asean và triển vọng cho sự ra đời của đồng tiền chung khu vực / Nguyễn Thị Thu Hương . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 57, tr.88-92
 • Chỉ số phân loại DDC:
 • 11 Cha mẹ giỏi, con thông minh : Giúp bạn giải quyết những vấn đề rắc rối thường ngày trong nuôi dạy con cái / Myrna B. Shure ; Khánh Toàn, Thu Hương dịch . - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2017 . - 360tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06427, PD/VV 06428
 • Chỉ số phân loại DDC: 649
 • 12 Cơ hội và thách thức của nghành nông nghiệp Việt Nam sau khi hiệp định TPP đàm phán thành công. / Trần Thị Thu Hương; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2015 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14861
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 13 Dự án chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc / Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Đức Huy, Vũ Thị Thùy Minh ; Nghd.: Nguyễn Thi Thu Hương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18738
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 14 Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý từ các hoạt động du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Bà / Nguyễn Thị Ái, Trần Ngọc Hân, Dương Thị Thu Hương ; Nghd.: Nguyễn Thị Thư . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 55tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18732
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 15 Đánh giá hiệu quả hoạt động đại lý cho hãng tàu container tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu VIETFRACH Đà Nẵng / Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Bích Thủy; Nghd.: Lê Văn Thanh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17942
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Đánh giá hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại kho CFS của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á / Nguyễn Thị Việt Mỹ, Bùi Thị Thu Hương, Lương Thị Thanh Hường; Nghd.: Lê Văn Thanh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18329
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Đánh giá hoạt động quản lý khai thác vận hành kho hàng CFS tại công ty TNHH SITC-Đình Vũ / Cao Thị Thúy An, Phạm Quý Dương, Cao Thị Thu Hương, Phạm Quốc Khải; Nghd.: Trương Thị Như Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 114 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17280
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Đánh giá sử dụng bền vững đất ngập triều phía Bắc Việt Nam / Chủ biên: Trần Đình Lân; Đỗ Thị Thu Hương, Nguyễn Đắc Vệ . - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2015 . - 300 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05478-PD/VT 05480
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.9
 • 19 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến huyện đảo Phú Quốc và đề xuất một số giải pháp ứng phó / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: Trần Hữu Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 47 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15317
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 20 Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty Vận tải biển VINASHIP / Trần Thị Thu Hương; Nghd: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 83tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13016
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động giao nhận và cung ứng nội địa hàng Clinker và xi măng tại công ty TNHH Vĩnh Phước / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 80tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13020
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty Cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Hoàng Kim Phát / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 75tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13036
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 23 Đức Phúc - I believe I can fly / Đức Phúc ; Đào Trung Uyên, Võ Thu Hương chấp bút . - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ , 2018 . - 246tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07219, PD/VV 07220, PM/VV 05709-PM/VV 05711
 • Chỉ số phân loại DDC: 895.922
 • 24 Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên / Trần Thu Hương, Phan Minh Giang . - Tái bản lần 2. - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2017 . - 228tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 09766-PM/VT 09768
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 25 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. / Trần Thu Hương; Nghd.: Ths Đoàn Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 124tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15052
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 26 Giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển tại Việt Nam / Nguyễn Trà My, Đinh Mạc Hoàng Yến, Hoàng Thị Kim Dung, Phạm Xuân Thắng; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18406
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 27 Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Singapore / Nguyễn Thị Quỳnh , Đỗ Thị Thảo, Ngô Gia Vũ; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18411
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 28 Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ / Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ, Phạm Khánh Trang; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17845
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 29 Hoàn thiện công tác kế toán các khoản phải thu của khách hàng và phải trả người bán tại công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng / Nguyễn Thị Thanh Hà, Lê Thu Hương, Trần Mai Linh; Nghd.: Vũ Thị Như Quỳnh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 118tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18569
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 30 Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh huyện Kinh Môn Hải Dương / Chu Thị Thu Hương; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02248
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3
  Tìm thấy 85 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :