Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cách suy nghĩ của người giàu = How rich people think / Steve siebold; Thành Khang, Trương Yến dịch . - H. : Hồng Đức, 2015 . - 222tr. ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 06643, PD/VV 06644, PM/VV 05020
  • Chỉ số phân loại DDC: 153.4
  • 2 Đột phá : Khởi nguồn cảm hứng để sống can đảm và hạnh phúc = Break through / Janet Bray Attwood, Marci Shimoff, Chris Attwood, ... ; Người dịch: Thành Khang, Trương Yến . - 221p. : illustrations ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 06775, PD/VV 06776
  • Chỉ số phân loại DDC: 153.8
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :