Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 61 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các giải pháp hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại công ty bảo hiểm Bảo Việt Hải Phòng / Vũ Thị Hương; Nghd.: Th.S Trương Thế Hinh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12257
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Công tác tổ chức chuyển đi cho đội tàu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại Transco / Đào Trung Hiệp, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Thị Thu Trang; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17209
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Đánh giá tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác này cho công ty cổ phần vận tải Việt Nam năm 2011 / Nguyễn Thị Hồng Giang; Nghd.: ThS. Trương Thế Hinh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 52 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11279
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Đánh giá hiệu quả khai thác container và tàu container định tuyến tại Công ty Heung - A Shiping chi nhánh Hải Phòng / Phạm Minh Trí, Bùi Đức Cảnh, Phạm Minh Thắng; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17203
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Đánh giá hiệu quả khai thác container và tàu container định tuyến tại Công ty Heung - A Shipping chi nhánh Hải Phòng / Phạm Minh Trí, Bùi Đức Cảnh, Phạm Minh Thắng; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17203
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Đánh giá thực trạng hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt tại công ty Bảo Việt Hải Phòng năm 2014 / Đồng Thị Vóc; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 43tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14936
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 7 Đánh giá tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm tàu biển của công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam năm 2010 / Nguyễn Thị Nhung; Nghd.: Ths. Trương Thế Hinh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10214
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 8 Đánh giá tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm tàu cho công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải biển Nam Triệu (NASICO)năm 2010 / Hoàng Danh Nhân; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10186
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 9 Đánh giá tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm tàu của công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship năm 2010 / Trần Thị Bích Liên; Nghd.: Ths. Trương Thế Hinh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 107 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10215
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 10 Đánh giá tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác này cho công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam năm 2014 / Trần Thị Hạnh Kiểm; Nghd.: Ths. Trương Thế Hinh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13066
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Đánh giá tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu cho công ty CP vận tải biển Vinaship năm 2009 / Lê Thanh Mai; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải phòng.: Đại học Hàng hải; 2010
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09175
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 12 Đánh giá tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác này cho công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam / Phạm Phương Thanh; Nghd.: Th.S Trương Thế Hinh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12251
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 13 Đánh giá tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác này cho công ty cổ phần vận tải biển Vinaship năm 2011 / Nguyễn Thị Lan Anh; Nghd.: Ths Trương Thế Hinh . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11307
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 14 Đánh giá tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác này cho công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO) năm 2014 / Hoàng Hải Yến; Nghd.: Ths. Trương Thế Hinh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13067
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Đánh giá tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác này cho công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam năm 2011 / Ngô Thị Thùy Dương;Nghd.: Th.s Trương Thế Hinh . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 88 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11295
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 16 Đề xuất các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố tràn dầu trong quá trình cung ứng nhiên liệu cho tàu biển tại khu vực neo đậu Hải Phòng - Quảng Ninh / Đặng Công Xưởng, Trương Thế Hinh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00940
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 17 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng container của công ty cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng năm 2014 / Lê Thị Chi; Nghd.: Ths. Trương Thế Hinh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13063
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN / Trần Thị Hiếu; Nghd.: TH.S Trương Thế Hinh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12205
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 19 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrrolimex chi nhánh Hải Phòng / Phạm, Thị Chinh; Nghd.: Th.S Trương Thế Hinh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 102 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12242
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 20 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cho công ty bảo hiểm dầu khí chi nhánh Duyên Hải (PVI Duyên Hải) / Nguyễn, Thị Thu Hà; Nghd.: Th.S Trương Thế Hinh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 100 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12240
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 21 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại công ty bảo hiểm Mic Hải Phòng / Hoàng Thị Giang; Nghd.: Th.S Trương Thế Hinh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12237
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 22 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm Xuân Thành Hải Phòng / Phạm Thị Ngọc Hà; Nghd.: Th.S Trương Thế Hinh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12238
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 23 Lập kế hoạch giải phóng Tàu YOUNG YUE 7 tại Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ / Vũ Thị Linh Chi, Đoàn Huyền Trang, Phạm Minh Hiếu; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 62tr ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18353
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật mua tàu cũ chào bán trên thị trường để bổ sung cho đội tàu công ty cổ phần vận tải biển vinaship hoạt động có hiệu quả trên tuyến Việt nam - Đông bắc á / Trần Thị Hoà; Nghd.: Ths. Trương Thế Hinh . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 59 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07311
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 25 Lựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng vận chuyển cho đội tàu hàng khô của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam(Vosco) tháng 5 năm 2012 / Nguyễn Ngọc Tuấn; Nghd.: ThS. Trương Thế Hinh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11280
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Lựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng vận chuyển tàu chuyến cho công ty TNHH vận tải biển Đông Long quý II năm 2016 / Lưu Ngọc Hiển; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16185
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Lựa chọn đơn chào hàng và tổ chức vận chuyển cho đội tàu hàng khô chở chuyến của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship quý IV, năm 2018 / Phạm Thị Hoài, Phạm Thị Hát, Lê Văn Linh; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18256
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Lựa chọn phương án bố trí tàu trên cơ sở các đơn chào hàng để ký kết các hợp đồng vận chuyển cho đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship tháng 10/2008 / Nguyễn Thị Phương Nhung; Nghd.: Ths. Trương Thế Hinh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07292
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.068
 • 29 Lựa chọn phương án bố trí tàu trên cơ sở các đơn chào hàng làm căn cứ để ký kết hợp đồng cho thuê tàu chuyến cho công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco) quý III năm 2010 / Vũ Thị Yến; Nghd.: ThS. Trương Thế Hinh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 107 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09155
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 30 Một số khuyến nghị qua khảo sát việc làm của sinh viên ngành kinh tế tại các doanh nghiệp khu vưc Hải Phòng / Đặng Công Xưởng, Trương Thế Hinh, Hồ Thu Lan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 54tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00636
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 1 2 3
  Tìm thấy 61 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :