Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình kế toán tài chính / Ngô Thế Chi, Trương Thị Thủy chủ biên . - Tái bản lần thứ hai. - H. : Tài chính, 2008 . - 710tr. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VT 06246
  • Chỉ số phân loại DDC: 657
  • 2 Hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập kế toán tài chính / Nguyễn Đình Đỗ, Trương Thị Thuỷ chủ biên . - H. : Tài chính, 2001 . - 91tr. ; 25cm
  • Thông tin xếp giá: KT-TC-BT 0001-KT-TC-BT 0057, Pd/vt 02181-Pd/vt 02183, PD/VT 03750, Pm/Vt 00364-Pm/Vt 00368
  • Chỉ số phân loại DDC: 657
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :