Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 23 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 An toàn lao động trên tàu thủy / Trương Văn Đạo, Đặng Thanh Tùng; Võ Đình Phi h.đ . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2016 . - 129tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: GT/HHA004 0001-GT/HHA004 0021, PD/VT 07005-PD/VT 07007, PD/VT 07169, PM/VT 09423-PM/VT 09425
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 2 Định tâm hệ trục chân vịt bằng phương pháp hiện đại / Trương Văn Đạo . - 2013 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 36, tr.11-15
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 3 Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề cho thuyền viên Việt nam tại trung tâm thực hành thí nghiệp khoa Máy tàu biển / Trương Văn Đạo . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 57, tr.99-102
 • Chỉ số phân loại DDC:
 • 4 Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho thuyền viên máy tàu biển tại trung tâm thực hành thí nghiệm-khoa Máy tàu biển / Trương Văn Đạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 2019 . - 53tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01039
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 5 Máy tàu thủy / Trương Văn Đạo; Phạm Hữu Tân hiệu đính . - H. : Giao thông vận tải, 2013 . - 184tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06255, PD/VT 06256, PM/VT 08558
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 6 Một số chiến lược bảo trì và khả năng áp dụng cho các trang thiết bị trên tàu thuỷ / Ths.Trương Văn Đạo . - 2007 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 9, tr. 9-13
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 7 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình mài mòn của nhóm piston - sơ mi - xéc măng trong động cơ diesel LH41LA và dự báo tốc độ mài mòn bằng mạng nơron nhân tạo. / Ngô Viết Văn; Nghd.: Trương Văn Đạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2017 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03251
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 8 Nghiên cứu chỉnh tâm hệ trục dẫn động đặt đứng với liên kết trục trung gian là trục nối trên các kho nổi trở hàng lỏng / Trương Văn Đạo, Trần Văn Thắng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 39tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00692
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 9 Nghiên cứu chỉnh tâm hệ trục tuabin dẫn động bơm hàng trên kho nồi chứa dầu thô, VSO 02 Việt Nam / Trương Văn Đạo . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 46, tr.57-61
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 10 Nghiên cứu giải pháp hoán cải bộ làm kín cơ khí lắp trên bơm ly tâm của tàu Trần Đại Nghĩa / Trương Văn Đạo . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 42, tr.15-18
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 11 Nghiên cứu hoản cải bộ làm kín cổ trục của loại bơm AKH đang sử dụng trên tàu Trần Đại Nghĩa / Trương Văn Đạo, Nguyễn Văn Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 44 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00450
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 12 Nghiên cứu quy trình bảo trì tiên tiến áp dụng cho động cơ diesel tàu thủy. / Đỗ Văn Đoàn; Nghd.: TS. Trương Văn Đạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01748
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 13 Nghiên cứu quy trình lắp đặt hệ trục chân vịt trên các tàu thuỷ đóng mới. / Phạm Tiến Hùng.; Nghd.: TS. Trương Văn Đạo . - Hải phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01474
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 14 Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển từ xa điện-khí nén cho động cơ diesel chính tàu Hoa Nam / Nguyễn Văn Tiến; Nghd.: Trương Văn Đạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01925
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 15 Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển từ xa điện-khí nén cho động cơ diesel hai kỳ 7UEC45LA / Tô Trọng Hiển; Nghd.: Trương Văn Đạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01648
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 16 Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo trì họ động cơ IVECO N40 ENT M trong điều kiện khai thác ở Việt Nam / Nguyễn Văn Hoài; Nghd.: Trương Văn Đạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02189
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 17 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động điều khiển từ xa cho động cơ diesel chính trên các tàu thuỷ cỡ vừa và nhỏ ở Việt Nam / Trương Văn Đạo; Nghd.: Đặng Văn Uy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 162tr. ; 30cm + 01 tóm tắt + 01 CD ROM
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00021
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000021%20-%20TRUONG%20VAN%20DAO-10p.pdf
 • 18 Phân tích đánh giá tính ưu việt của các phương pháp bôi trơn sơ mi sy lanh cho động cơ diesel tàu thủy công suất lớn hiện nay / Trương Văn Đạo, Bùi Quốc Tú . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 54tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00842
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 19 Quy trình thiết kế hệ thống điều khiển từ xa điện-khí nén cho động cơ diesel tàu thủy / Trương Văn Đạo . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 41, tr.15-18
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 20 Thiết kế mạch logic của hệ thống tự động báo động và bảo vệ động cơ diesel chính tàu thủy / Trương Văn Đạo . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 45, tr.9-12
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 21 Thiết kế mạch logic khởi động từ xa cho động cơ diesel chính tàu thủy 7UEC45LA / Trương Văn Đạo, Tô Trọng Hiển . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 32, tr.7-12
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 22 Tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng tăng suất tiêu hao dầu bôi trơn trong họ động cơ NVD36 sau một thời gian khai thác / Trương Văn Đạo; Nghd.: PTS. Lê Việt Lương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1997 . - 97tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00406
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 23 Tìm hiểu, nghiên cứu, khai thác hiệu quả các hệ thống nước làm mát động cơ diesel tàu thủy / Phạm Hữu Trí; Nghd.: TS. Trương Văn Đạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12073
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 1
  Tìm thấy 23 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :