Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của cảng GreenPort / Trần Bảo Hưng; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 85 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01058
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :