Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần du lịch và thương mại vận tải Hải Bình. / Trần Ngọc Thu; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 69 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01677
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 2 Thiết kế bản vẽ thi công khu chung cư N1 khu đô thị Nam Định / Trần Ngọc Thùy; Nghd.: TS. Phạm Toàn Đức; ThS. Lê Văn Cường . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2010 . - 154 tr.; 30 cm + 17BV
  • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08562, Pd/Tk 08562
  • Chỉ số phân loại DDC: 690
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :