Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp huy động vốn đầu tư dự án mặt bằng kinh doanh của công ty TNHH tiếp vận Nam Phát / Trần Thị Hương Lan; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02093
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Lập dự án đầu tư tàu chở dầu sản phẩm vận chuyển tuyến Việt Nam - Đông Nam Á của Vipco / Trần Thị Hương Lan; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 88 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 11293
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :