Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu quá trình phong hóa giải phóng Asen từ quặng Asenopyrit ra môi trường nước / Trần Thị Hiền; Nghd.: ThS. Nguyễn Thị Kim Dung . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09085
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 2 Phân tích tình hình quản lý chất lượng sản phẩm của công ty TNHH đầu tư thương mại Hùng Anh / Trần Thị Hiền; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 64tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15117
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý hoạt động của Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ SOORAI / Lê Viết Trường, Lưu Thị Trang, Trần Thị Hiền ; Nghd.: Trần Thị Hương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18772
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.5
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :