Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình / Trần Thị Hòa, Nguyễn Khánh Linh, Vũ Cẩm Linh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17308
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 2 Đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ của Công ty TNHH VIKI LOGISTICS / Trần Thị Minh Phượng, Phạm Thị Thùy Linh, Phạm Thu Thủy, Hà Khánh Huyền, Trần Thị Hòa; Nghd.: Bùi Thị Thùy Linh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18445
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 3 Giáo trình luật thương mại quốc tế / Trần Thị Hòa Bình, Trần Văn Nam chủ biên . - H. : Lao động - Xã hội, 2005 . - 455tr. ; 21cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 346.07
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/GT-luat-thuong-mai-quoc-te_2005.pdf
 • 4 Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật mua tàu cũ chào bán trên thị trường để bổ sung cho đội tàu công ty cổ phần vận tải biển vinaship hoạt động có hiệu quả trên tuyến Việt nam - Đông bắc á / Trần Thị Hoà; Nghd.: Ths. Trương Thế Hinh . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 59 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07311
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 5 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần cơ khí chế tạo Hải Phòng / Trần Thị Hoàn; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02515
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tuấn Long / Trần Thị Hoài; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15127
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Thiết kế tàu chở dầu thành phẩm, trọng tải 35000 tấn, tốc độ 15 knots, hoạt động trên tuyến biển không hạn chế với sự hỗ trợ của phần mềm Autoship và shipconstructor / Lưu Ngọc Tú, Nguyễn Bảo Nguyên, Trần Thị Hoài Thương, Lê Đức Huấn; Nghd.: Lê Hồng Bang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 251tr.; 30cm+ 04BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17682, PD/TK 17682
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 8 Thiết kế tàu chở dầu thành phẩm, trọng tải 35000 tấn, tốc độ 15 knots, hoạt động trên tuyến biển không hạn chế với sự hỗ trợ của phần mềm Autoship và shipconstructor / Nguyễn Bảo Nguyên, Lê Đức Huấn, Trần Thị Hoài Thương, Lưu Ngọc Tú; Nghd.: Lê Hồng Bang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 251tr.; 30cm+ 03BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17709, PD/TK 17709
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 9 Thiết kế tàu chở dầu thành phẩm, trọng tải 35000 tấn, tốc độ 15knots, hoạt động trên tuyến biển không hạn chế với sự hỗ trợ của phần mềm Autoship và shipconstructor / Trần Thị Hoài Thương, Nguyễn Bảo Nguyên, Lê Đức Huấn, Lưu Ngọc Tú; Nghd.: Lê Hồng Bang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr.; 30cm+ 03BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17676, PD/TK 17676
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :