Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nguyên lý kế toán / Trần Quí Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long . - Tái bản lần 1 có sửa đổi bổ sung. - H : Nxb Tài chính, 2007 . - 359 tr ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: NLKT 00001-NLKT 00192, Pd/vv 00158-Pd/vv 00160, Pm/vv 03702-Pm/vv 03706, SDH/Vv 00358, SDH/Vv 00359
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 2 Nguyên lý kế toán : Dùng cho chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế và quản trị kinh doanh / Trần Quý Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long . - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2015 . - 359 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05615, PM/VV 04661
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 3 Thiết kế hệ thống động lực tàu chở Etylen 4500 m3, máy chính MAK 8M32C / Trần Văn Thuận; Nghd.: Ths. Nguyễn Anh Việt . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 128 tr. ; 30 cm + 7 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11395, PD/TK 11395
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :