Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 20 dạng câu hỏi thi, kiểm tra môn Triết học Mác - Lênin / Trần Việt Dũng (ch.b); Nguyễn Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Thu Lan, Bùi Thúy Tuyết Anh, Trương Thị Anh Đào, Hoàng Bích Thủy . - Hải Phòng : Nxb Hàng Hải, 2019 . - 163tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07474, PM/VT 10027
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.43
 • 2 Bàn về triết lý giáo dục và xây dựng triết lý giáo dục sáng tạo-nhân văn-vì người học / Trần Việt Dũng . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 52, tr.84-89
 • Chỉ số phân loại DDC: 100
 • 3 Đề xuất, chứng minh 3 quy luật của logic học định hình-từ sự bổ sung, thống nhất logic học hình thức (Logic lưỡng trị) và các logic học đa trị / Trần Việt Dũng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 153tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00972
 • Chỉ số phân loại DDC: 320
 • 4 Khái niệm hạnh phúc và những nhân tố ảnh hưởng đến hạnh phúc / Trần Việt Dũng . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2017 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 50, tr.99-104
 • Chỉ số phân loại DDC: 100
 • 5 Nghiên cứu những luận giải và chứng minh những quy luật của hoạt động sáng tạo / Trần Việt Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00767
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 6 Sáng tạo học và ứng dụng / Trần Việt Dũng ; Nguyễn Anh Tuấn hiệu đính . - Hải Phòng : NXB. Hàng hải, 2018 . - 241tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06469, PD/VT 06470, PM/VT 08797, PM/VT 08798
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.3
 • 7 Tìm hiểu thiết bị đo nồng độ khí thải động cơ xăng OPUS 400 và động cơ Diesel OPUS 50 / Đàm Quang Huy, Nguyễn Huy Thành, Trần Việt Dũng, Đoàn Mạnh Sơn; Nghd.: Lê Anh Tuấn, Lê Đình Nghiêm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 103tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18899
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.2
 • 8 Tính toán thiết kế thiết bị chưng cất dầu Diesel từ dầu nhờn thải tận dụng / Trần Việt Dũng; Nghd.: GS.TS. Lê Viết Lượng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01340
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 9 Xây dựng mô hình kiểm tra thông số một số loại động cơ DC / Trần Việt Dũng, Lê Văn Quí, Vũ Công Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 55tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18756
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :