Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 52 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng dầu tràn từ tàu đối với vùng biển Việt Nam và các hướng dẫn xử lí dầu tràn / Trần Anh Quân; Nghd.: PTS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1996 . - 117 tr. ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00217
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 2 Bảo hiểm hàng hải Việt Nam hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai / Nguyễn Tiến Thanh; Nghd.: PTS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1996 . - 99 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00219
 • Chỉ số phân loại DDC: 368.2
 • 3 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu thuyền viên ở Việt Nam / Nguyễn Mạnh Cường; Nghd.: PGS PTS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1999 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00241
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 4 Các biện pháp nâng cao an toàn trong chuyển tải sản phẩm dầu mỏ tại Việt Nam / Phạm Minh Tuấn; Nghd.: PGS PTS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1998 . - 64 tr. ; 30 cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00225
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 5 Cục đường thuỷ nội địa Việt Nam- Vững bước vào năm 2009 / Trần Đắc Sửu . - 2009 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 1+2, tr. 22-23
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • 6 Gia nhập WTO thời cơ và thách thức mới của ngành vận tải thuỷ nội địa Việt Nam / Trần Đắc Sửu . - 2007 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 1+2, tr. 28-30
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • 7 Giáo trình pháp luật đại cương / Phạm Thanh Tân chủ biên; Trần Đắc Sửu hiệu đính . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2003 . - 224tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03398, PD/VV 03399
 • Chỉ số phân loại DDC: 340
 • 8 Giải pháp nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh quốc tế của xuất khẩu thuyền viên Việt Nam tới năm 2010 / Phạm Viết Cường; Nghd.: PGS TS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2003 . - 76 tr. ; 30 cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00416
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 9 Giới thiệu lý thuyết tự động. Vol. 1/ Jef H. Mulders; Trần Đắc Sửu dịch . - Malmô: Knxb, 1989 . - 103 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: LTTD1 00001-LTTD1 00042, Pd/vt 00578, Pd/vt 00579, Pm/vt 01526-Pm/vt 01528
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 10 Giới thiệu lý thuyết tự động. Tập 1 : Huấn luyện và đào tạo Hàng hải (ngành lái tàu ) / Trần Đắc Sửu dịch . - 130 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 05860
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 11 Hàng hải vệ tinh định vị toàn cầu/ Trần Đắc Sửu . - Hải Phòng: Đại học hàng hải, 1992 . - 132 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01771, Pm/vv 03889
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 12 Hướng dẫn quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển/ Nguyễn Văn Phòng, Trần Đắc Sửu . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1994 . - 308tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: HDTV 0001-HDTV 0044, Pd/vv 00966, Pd/vv 00967, Pm/vv 00127-Pm/vv 00129
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 13 Hướng dẫn xử lý các sự cố tai nạn hàng hải/ Trần Đắc Sửu . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1995 . - 38 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: HDXLSC 0001-HDXLSC 0044, Pd/vt 00737, Pd/vt 00738, Pm/vt 02142-Pm/vt 02144
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 14 Khai thác hiệu quả thông tin khí tượng, thủy văn trên tàu biển hoạt động vùng ven biển Việt Nam đảm bảo an toàn hàng hải / Phạm Kỳ Quang; Nghd.: PGS TS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2002 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00399
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 15 Luật biển 1982 và những vấn đề nảy sinh khi áp dụng ở Việt Nam / Đỗ Văn Quang; Nghd.: PGS PTS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1998 . - 80 tr. ; 30 cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00227
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 16 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cảng, bến thủy nội địa "chuẩn hoá" đội ngũ cảng vụ viên / Trần Đắc Sửu,TS . - 2008 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 3, tr.12-13
 • Chỉ số phân loại DDC: 386
 • 17 Nghiên cứu áp dụng hệ thống NAV-LINK cho việc quản lý và điều khiển phao tiêu luồng Hải Phòng / Nguyễn Hoàng Thời; Nghd.: PGS TS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2002 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00391
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 18 Nghiên cứu biện pháp phục hồi tính ổn định của tàu biển khi bị sự cố / Nguyễn Quế Dương; Nghd.: PGS TS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1998 . - 95 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00229
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 19 Nghiên cứu các biện pháp an toàn vận chuyển khí hóa lỏng bằng đường biển ở Việt Nam / Lê Quốc An; Nghd.: PGS PTS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1999 . - 71 tr. ; 30 cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00238
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 20 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao an toàn dẫn tàu trên tuyến luồng Sài Gòn - Vũng Tàu / Bùi Thanh Sơn; Nghd.: PGS PTS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1998 . - 80 tr. ; 30 cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00224
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 21 Nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo trung học hàng hải Việt Nam / Phan Văn Tại; Nghd.: PGS TS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2002 . - 100 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00390
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 22 Nghiên cứu hệ thống thông tin liên lạc vệ tính quỹ đạo thấp và đề xuất ứng dụng cho an toàn hàng hải Việt Nam / Vũ Đức Lập; Nghd.: PGS PTS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1999 . - 68 tr. ; 30 cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00242
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 23 Nghiên cứu triển khai hệ thống tự động nhận dạng tàu ở Việt Nam / Nguyễn Phúc Chính; Nghd.: TS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2002 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00259
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 24 Nghiên cứu ứng dụng định vị toàn cầu trong ngành hàng hải Việt Nam / Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 1998 . - 242tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00060
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 25 Nghiên cứu ứng dụng định vị toàn cầu trong ngành hàng hải Việt Nam. Quyển 1, Mục lục. thuật ngữ và tóm tắt. Phần 1. Các vấn đề chung / Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 1998 . - 15tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00193
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 26 Nghiên cứu ứng dụng định vị toàn cầu trong ngành hàng hải Việt Nam. Quyển 3, Phần III: Nghiên cứu kinh nghiệm các nước trong việc thiết lập mạng DGPS và GMDSS / Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 1998 . - 158tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00194
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 27 Nghiên cứu ứng dụng định vị toàn cầu trong ngành hàng hải Việt Nam. Quyển 4, Phần IV: Hiện trạng các hệ thống an toàn và thông tin hàng hải Việt Nam. Phần V: Các công ước quốc tế liên quan. Phần VI: Xây dựng đề án KHKT cho hệ thống DGPS&GMDSS Việt Nam / Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 1998 . - 59tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00195
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 28 Nghiên cứu ứng dụng định vị toàn cầu trong ngành hàng hải Việt Nam. Quyển 5, Phần VII: Quy hoạch, chọn cấu trúc và các thông số kỹ thuật cho mạng DGPS và GMDSS. Phần VIII: Thiết kế tổng thể mạng DGPS và GMDSS / Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 1998 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00196
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 29 Nghiên cứu ứng dụng định vị toàn cầu trong ngành hàng hải Việt Nam. Quyển 6 / Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 1998 . - 65tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00197
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 30 Nghiên cứu ứng dụng thông tin hàng hải hiện đại cho lực lượng tàu Hải quân Việt Nam / Nguyễn Nhân Tạo; Nghd.: PGS TS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học hàng hải, 2001 . - 77 tr. ; 30 cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00252
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 1 2
  Tìm thấy 52 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :