Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 85 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển của công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long / Trần Anh Dũng; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03608
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Điều khiển lượng nhiên liệu cung cấp cho động cơ xăng áp dụng phương pháp điều khiển tối ưu LQR / Đào Quang Khanh, Lưu Kim Thành, Trần Anh Dũng . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 43, tr.27-31
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Điều khiển quỹ đạo hệ truyền động điện xoay chiều nhiều trục sử dụng phương pháp điều khiển thích nghi / Phạm Thị Hồng Anh; Nghd.: TS. Trần Anh Dũng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 89 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01037
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 4 Điều khiển thích nghi chuyển động tàu thủy cao tốc / Nguyễn Hữu Quyền, Nguyễn Khắc Khiêm, Trần Anh Dũng . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2017 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 50, tr.23-29
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Điều khiển tối ưu toàn phương tuyến tính chuyển động tàu thủy / Nguyễn Hữu Quyền, Trần Anh Dũng, Phạm Kỳ Quang . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 43, tr.23-27
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 6 Điều khiển tựa phẳng hệ truyền động điện một chiều trên miền thời gian thực / Trần Anh Dũng, Phạm Văn An . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 38, tr.56-60
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Giáo trình tự động hóa quá trình sản xuất / Nguyễn Khắc Khiêm, Trần Thị Phương Thảo ; Trần Anh Dũng hiệu đính . - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2018 . - 116tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06831, PD/VT 06832
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 8 Hệ thống điều khiển logic / Phạm Tâm Thành, Nguyễn Đình Thật biên soạn ; Trần Anh Dũng hiệu đính . - Hải Phòng: NXB Hải Phòng, 2016 . - 138tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: HH/13303 0001-HH/13303 0597
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • 9 Mô hình hóa thiết bị điện / Trần Anh Dũng, Đào Minh Quân; Nguyễn Thanh Vân h.đ . - Hải Phòng : NXB Hải Phòng, 2015 . - 135tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: GT/DTT004 0001-GT/DTT004 0465, PM/VT 09396-PM/VT 09401
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Mô phỏng hệ kiểm soát hành trình trên cơ sở động học phương dọc cho xe ô tô bằng công cụ matlab Simulink / Đào Quang Khanh, Lưu Kim Thành, Trần Anh Dũng . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 45, tr.26-29
  11 Nghiên cứu các hệ thống điều khiển chuyển động tàu thủy theo phương pháp tối ưu / Bùi Thị Thu Hương; Nghd.: PGS.TS. Trần Anh Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01814
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 12 Nghiên cứu các phương pháp điều khiển tối ưu chuyển động của tàu thủy cao tốc / Trần Anh Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00144
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 13 Nghiên cứu các phương pháp điều khiển trạng thái chuyển động của tàu thủy / Trần Anh Dũng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2015 . - tr. ; 30 cm.+ 01TT
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00200
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Nghiên cứu điều khiển bám tối ưu mô-men cho động cơ xăng để giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ / Đào Quang Khanh ; Nghd.: Lưu Kim Thành, Trần Anh Dũng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2020 . - 131tr. ; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00083
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 15 Nghiên cứu điều khiển lượng nhiên liệu cung cấp cho động cơ xăng bằng phương pháp điều khiển bám tối ưu tích phân LQIT tự chỉnh theo mô men / Đào Quang Khanh, Lưu Kim Thành, Trần Anh Dũng . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 57, tr.25-30
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 16 Nghiên cứu giải pháp điều khiển bám quỹ đạo tàu thủy có ràng buộc tín hiệu và bất định hàm ở đầu vào / Nguyễn Hữu Quyền ; Nghd.: Trần Anh Dũng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 142tr. ; 30cm + 01 tóm tắt, 01 danh mục công trình công bố
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00074
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 17 Nghiên cứu hệ thống điều khiển điện áp và tần số cho máy phát đồng bộ trong phòng thí nghiệm / Nguyễn Văn Nam; Nghd.: TS. Trần Anh Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01141
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 18 Nghiên cứu lập trình điều khiển, giám sát trên PC quá trình cấp phôi và kiểm tra phôi trong phòng thí nghiệm / Nguyễn Văn Tiến; Nghd.: Trần Anh Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01802
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 19 Nghiên cứu lý thuyết điều khiển mờ và ứng dụng vào hệ thống điều khiển mực nước trong két / Nguyễn Mạnh Hùng; Nghd.: TS. Trần Anh Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 83 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00925
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 20 Nghiên cứu modul BS -7 trong đo lường và điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều / Bùi Lê Hồng Trường; Nghd.: TS Trần Anh Dũng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01245
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 21 Nghiên cứu phương pháp điều khiển thích nghi nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động tàu thủy / Trần Anh Dũng, Nguyễn Hữu Quyền . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 24tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00726
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 22 Nghiên cứu phương pháp điều khiển thông minh sử dụng mạng Nơron và ứng dụng vào hệ thống điều khiển lò nhiệt / Nguyễn Thị Bích Ngọc; Nghd.: TS. Trần Anh Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01130
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 23 Nghiên cứu thiết bị điều khiển logic khả trình và ứng dụng vào hệ thống phân loại và sắp xếp vật liệu / Nguyễn Công Hạnh, Nghd.: TS. Trần Anh Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 96 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00924
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 24 Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ nạp ắc quy tự động 3 cấp ứng dụng công nghệ khả trình / Bùi Anh Tuấn; Nghd.: TS. Trần Anh Dũng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01316
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 25 Nghiên cứu tính toán và kiểm nghiệm các loại ngắn mạch trong hệ thống điện, sử dụng phần mềm phân tích lưới điện phân phối / Đào Xuân Thăng, Đặng Phúc Thành, Phạm Thanh Tùng; Nghd.: Trần Anh Dũng, Nguyễn Ngọc Đức . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 89tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18206
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 26 Nghiên cứu trang thiết bị điện nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, đi sâu dây truyền sơ chế tôn Carlo Banfi / Đặng Văn Quang; Nghd.: TS. Trần Anh Dũng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2009 . - 94tr. ; 30cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07503, Pd/Tk 07503
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 27 Nghiên cứu ứng dụng module BS - 04 trong hệ thống điều khiển quá trình / Phạm Văn Anh; Nghd.: TS. Trần Anh Dũng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 87 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01398
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 28 Nghiên cứu xây dựng bộ điều khiển lưu lượng trong phòng thí nghiệm / Nguyễn Văn Tuyên; Nghd.: Trần Anh Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 57tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13641, PD/TK 13641
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 29 Nghiên cứu xây dựng bộ điều tốc và bộ AVR số cho máy phát điện xoay chiều / Trần Anh Dũng . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 30, tr.56-59
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 30 Nghiên cứu xây dựng bộ xử lý tín hiệu của hệ thống dẫn đường quán tính trong vật thể bay. / Bùi Đại Thắng; Nghd.: TS.Trần Anh Dũng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2013 . - 87 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01626
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 1 2 3
  Tìm thấy 85 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :