Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 50 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu của công ty Cổ phần dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh / Bùi Thị Phương; Nghd: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 47tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12950
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Các biện pháp hoàn thiện quy trình xuất khẩu mặt hàng đồ chơi trẻ em của công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam / Nguyễn Thị Thu; Nghd: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 59tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12952
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Các biện pháp phòng vệ chống lại các vụ kiện chống bán phá giá và trợ cấp hàng hóa của Việt Nam tại thị trường nước ngoài / Phan Thị Thu; Nghd: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014 . - 71tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12962
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Các đề xuất để cải thiện hoạt động của kho CFS tại Công ty Cổ phần Vận tải Container Việt Nam - Green Port / Nguyễn Ngọc Ánh, Bùi Minh Phương, Giang Ngọc Bích, Nguyễn An Phú; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18734
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Các giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu của công ty Cổ phần dịch vụ Giao nhận hàng hóa TNN / Phạm Thị Mai Phương; Nghd: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 61tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12949
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Các khó khăn trong quá trình nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc của công ty TNHH thương mại Thủy Ngân / Đoàn Anh Đức, Mai Thị Kim Thoa, Phạm Thị Ngọc Linh; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 67tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17875
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 7 Đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Cảng Vật Cách và đề xuất phương án cải thiện / Đào Thị Hà, Phạm Ngọc Linh, Nguyễn Thị Oanh; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 50 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17230
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Đánh giá tình hình tham vấn trị giá tính thuế hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty cổ phần thương mại Hoàng Cầu / Nguyễn Thu Huyền, Trần Ngọc Linh, Vũ Khắc Tiệp; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 64tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17853
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Đề xuất biện pháp cải tiến quy trình giao nhận container tại cầu cảng Green Port / Trần Hà Ngọc Điệp; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 47 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16319
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Đề xuất giải pháp để cải tiến quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại kho CFS của công ty cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng / Bùi Hải Chiến; Nghd.: Ths Trần Hải Việt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16311
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 11 Đề xuất giải pháp khắc phục rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SEABANK / Lê Thị Thuận; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14874
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Đề xuất giải pháp quản lý nhập khẩu phế liệu phục vụ hoạt động sản xuất tại các công ty nhựa tại Việt Nam / Lương Thị Hiển, Phan Thị Chiến, Trần Thị Minh Anh; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 43tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18415
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 13 Đề xuất phương pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại cảng Vật Cách / Nguyễn Thị Diệu Ninh; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 40 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16317
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 14 Gas carrier investment project suggestion for Asia investment and asset management joint stock company / Phạm Chí Dũng; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13932
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất hàng dệt may của công ty Vinateximex sang thị trường Nhật Bản / Phan Thị The; Nghd.: Ths. Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14890
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 16 Giải pháp hoàn thiện thủ tục hải quan điện tử tại công ty Cổ phần hàng hải quốc tế / Phạm Đức Tuấn; Nghd: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 66tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12954
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 17 Giải pháp nâng cao hiệu quả của quy trình giao nhận nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển tại công ty cổ phần thương mại và vận tải Duy Phong / Lương Thị Ánh Vân; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 56 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14955
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 18 Giải pháp phát triển tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) / Tống Thị Thu; Nghd.: Ths. Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14891
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 19 Giải pháp phát triển vận tải thủy nội địa vận chuyển container ở khu vực phía Bắc / Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 70tr.; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00320
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Một số biện pháp cơ bản tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu cho công ty TNHH thương mại vận tải Hải Phòng / Trần Hải Việt; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01550
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Một số biện pháp giúp các doanh nghiệp Hải Phòng tham gia vào thị trường AEC có hiệu quả / Trần Hải Việt, Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00930
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 22 Một số biện pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại công ty Cổ phần Vận tải biển quốc tế V.I.S.C / Lê Thị Bích Ngọc; Nghd: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 53tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12947
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 23 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng ACB / Đinh Thị Cẩm Linh; Nghd: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014 . - 57tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12960
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 24 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty trách nhiệm hữu hạn KGL Việt Nam / Nguyễn Thị Kim Anh; Nghd.: Ths. Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 59 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14880
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 25 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hoá nhập khẩu tại công ty TNHH Xuất nhập khẩu&thương mại Vũ Châu / Nguyễn Thị Thuỳ Dung; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 66tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12943
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 26 Một số giải pháp phát triển vận tải thủy nội địa vận chuyển container khu vực đồng bằng Sông Hồng / Nguyễn Thị Hạnh; Nghd.: Ths Trần Hải Việt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 61 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16312
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 27 Nghiên cứu tác động của hiệp định đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản ( VJEPA ) đến hoạt động khai báo hải quan / Phan Thùy Dương, Nguyễn Thanh Hằng, Đỗ Thị Mỹ Linh; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 63 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17260
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 28 Nghiên cứu thực trạng quản trị nhân sự trong các công ty giao nhận vận tải biển tại Hải Phòng / Phạm Công Minh, Nguyễn Vũ Hà Thương, Nguyễn Thị Thu Hiền; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18404
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 29 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp quản lý nhân sự tại công ty cổ phần hợp nhất quốc tế / Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Đức Việt, Mai Hải Long, Dương Thị Ánh Ngọc; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 73tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18212
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 30 Nghiên cứu xây dựng quy trình đền bù các lô hàng bị tổn thất trong hoạt động giao nhận VTB tại công ty TNHH thương mại và tiếp vận toàn cầu Đông Tài / Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Thúy Hường, Vũ Thi Hương Ly; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 47tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18430
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1 2
  Tìm thấy 50 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :