Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 56 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu của công ty Cổ phần dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh / Bùi Thị Phương; Nghd: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 47tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12950
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Các biện pháp hoàn thiện quy trình xuất khẩu mặt hàng đồ chơi trẻ em của công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam / Nguyễn Thị Thu; Nghd: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 59tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12952
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Các biện pháp phòng vệ chống lại các vụ kiện chống bán phá giá và trợ cấp hàng hóa của Việt Nam tại thị trường nước ngoài / Phan Thị Thu; Nghd: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014 . - 71tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12962
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Các đề xuất để cải thiện hoạt động của kho CFS tại Công ty Cổ phần Vận tải Container Việt Nam - Green Port / Nguyễn Ngọc Ánh, Bùi Minh Phương, Giang Ngọc Bích, Nguyễn An Phú; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18734
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Các giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu của công ty Cổ phần dịch vụ Giao nhận hàng hóa TNN / Phạm Thị Mai Phương; Nghd: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 61tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12949
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Các khó khăn trong quá trình nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc của công ty TNHH thương mại Thủy Ngân / Đoàn Anh Đức, Mai Thị Kim Thoa, Phạm Thị Ngọc Linh; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 67tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17875
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 7 Công tác khai thác bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển tại Công ty Bảo hiểm BIDV giai đoạn 2016-2019 / Đỗ Thị Minh Phương, Đồng Thị Hương Liên, Hà Phương Thảo; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 19058
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Cảng Vật Cách và đề xuất phương án cải thiện / Đào Thị Hà, Phạm Ngọc Linh, Nguyễn Thị Oanh; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 50 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17230
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Đánh giá tình hình tham vấn trị giá tính thuế hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty cổ phần thương mại Hoàng Cầu / Nguyễn Thu Huyền, Trần Ngọc Linh, Vũ Khắc Tiệp; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 64tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17853
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Đề xuất biện pháp cải tiến quy trình giao nhận container tại cầu cảng Green Port / Trần Hà Ngọc Điệp; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 47 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16319
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 11 Đề xuất giải pháp để cải tiến quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại kho CFS của công ty cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng / Bùi Hải Chiến; Nghd.: Ths Trần Hải Việt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16311
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác bồi thường bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển tại Công ty PTI / Hoàng Thị Thu Uyên, Phạm Thu Phương, Nguyễn Duy Thanh; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 55tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 19054
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 13 Đề xuất giải pháp khắc phục rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SEABANK / Lê Thị Thuận; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14874
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 14 Đề xuất giải pháp quản lý nhập khẩu phế liệu phục vụ hoạt động sản xuất tại các công ty nhựa tại Việt Nam / Lương Thị Hiển, Phan Thị Chiến, Trần Thị Minh Anh; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 43tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18415
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 15 Đề xuất phương pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại cảng Vật Cách / Nguyễn Thị Diệu Ninh; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 40 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16317
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 16 Gas carrier investment project suggestion for Asia investment and asset management joint stock company / Phạm Chí Dũng; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13932
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất hàng dệt may của công ty Vinateximex sang thị trường Nhật Bản / Phan Thị The; Nghd.: Ths. Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14890
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 18 Giải pháp hoàn thiện thủ tục hải quan điện tử tại công ty Cổ phần hàng hải quốc tế / Phạm Đức Tuấn; Nghd: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 66tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12954
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 19 Giải pháp nâng cao hiệu quả của quy trình giao nhận nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển tại công ty cổ phần thương mại và vận tải Duy Phong / Lương Thị Ánh Vân; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 56 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14955
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 20 Giải pháp phát triển tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) / Tống Thị Thu; Nghd.: Ths. Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14891
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 21 Giải pháp phát triển vận tải thủy nội địa vận chuyển container ở khu vực phía Bắc / Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 70tr.; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00320
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Giải pháp phòng tránh rủi ro trong ký kết Hợp đồng thương mại điện tử tại Việt Nam / Đỗ Thu Phương, Phan Thị Thanh Nhàn, Bùi Thị Thanh Xuân; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 19044
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 23 Một số biện pháp cơ bản tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu cho công ty TNHH thương mại vận tải Hải Phòng / Trần Hải Việt; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01550
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Một số biện pháp giúp các doanh nghiệp Hải Phòng tham gia vào thị trường AEC có hiệu quả / Trần Hải Việt, Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00930
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 25 Một số biện pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại công ty Cổ phần Vận tải biển quốc tế V.I.S.C / Lê Thị Bích Ngọc; Nghd: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 53tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12947
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 26 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng ACB / Đinh Thị Cẩm Linh; Nghd: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014 . - 57tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12960
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 27 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty trách nhiệm hữu hạn KGL Việt Nam / Nguyễn Thị Kim Anh; Nghd.: Ths. Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 59 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14880
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 28 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hoá nhập khẩu tại công ty TNHH Xuất nhập khẩu&thương mại Vũ Châu / Nguyễn Thị Thuỳ Dung; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 66tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12943
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 29 Một số giải pháp phát triển vận tải thủy nội địa vận chuyển container khu vực đồng bằng Sông Hồng / Nguyễn Thị Hạnh; Nghd.: Ths Trần Hải Việt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 61 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16312
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 30 Nghiên cứu hợp đồng điện tử trong quan hệ B2B tại Việt Nam / Đặng Phương Anh, Phan Thị Hương Giang, Hoàng Thị Thúy; Nghd,: Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 45tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 19045
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1 2
  Tìm thấy 56 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :