Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 / Trần Anh Tuấn (c.b), Phan Hữu Thư, Trần Phương Thảo.. . - H. : Tư pháp, 2017 . - 1150tr. ; bảng ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VT 06669, PD/VT 06670, PM/VT 08865-PM/VT 08868
  • Chỉ số phân loại DDC: 347.5
  • 2 Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Công Bình (c.b), Nguyễn Triều Dương, Lê Thu Hà.. . - Tái bản lần thứ 18, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2018 . - 538tr. ; 22cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 06925, PD/VV 06926, PM/VV 05230-PM/VV 05235
  • Chỉ số phân loại DDC: 347.5
  • 3 Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Châu Âu (EVFTA) / Trần Thị Vân Anh, Trần Phương Thảo, Phạm Thị Ngọc Quỳnh . - 2019 // Journal of student research, Số 5, tr. 55-60
  • Chỉ số phân loại DDC: 330
  • 1
    Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :