Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nguyên lý kế toán / Trần Quí Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long . - Tái bản lần 1 có sửa đổi bổ sung. - H : Nxb Tài chính, 2007 . - 359 tr ; 20 cm
  • Thông tin xếp giá: NLKT 00001-NLKT 00192, Pd/vv 00158-Pd/vv 00160, Pm/vv 03702-Pm/vv 03706, SDH/Vv 00358, SDH/Vv 00359
  • Chỉ số phân loại DDC: 657
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :