Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2007 - 2016 và những giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư / Trần Quốc Học, Đàm Minh Nam, Đoàn Thị Băng; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 99 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17272
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :