Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình kinh tế học vi mô / Phạm Văn Minh (c.b), Trần Thị Hồng Việt . - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 147tr. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VT 06319, PM/VT 08584
  • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :