Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Phân tích một số chỉ tiêu chủ yếu của công ty Cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải năm 2014 / Trần Thị Miền; Nghd.: Ths. Nguyễn Phong Nhã . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 53 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 14887
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :