Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp đảm bảo an ninh hàng hóa trong container vận tải bằng đường biển cho Việt Nam / Trần Thị Vui; Nghd: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014 . - 58tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12969
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Nghiên cứu phương pháp giấu tin trong ảnh khảm số (Mosaic image) / Trần Thị Vui; Nghd.: Hồ Thị Hương Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 52tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03569
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 3 Xây dựng chương trình quản lý học viên và điểm cho Viện đào tạo sau đại học Trường Đại học Hàng hải / Trần Thị Vui; Nghd.: Lê Trí Thành . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 45tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12857
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :