Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chugn cư công nhân-Công ty than Mạo Khê / Đoàn Đức Thăng; Nghd.: Phạm Văn Tùng, Trịnh Đoan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 214 tr. ; 30 cm + 17 BV
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 12514, PD/TK 12514
  • Chỉ số phân loại DDC: 690
  • 2 Chung cư cao cấp Cozyvill Hồng Bàng-Hải Phòng / Hoàng Đình Tiệp; Nghd.: Phạm Văn Tùng, Trịnh Đoan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 215 tr. ; 30 cm + 15 BV
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 12505, PD/TK 12505
  • Chỉ số phân loại DDC: 690
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :