Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ký túc xá cao đẳng công nghiệp Khánh Hoà / Vũ Chí Thành; Nghd.: Phạm Văn Tùng, Trịnh Thành Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 226 tr. ; 30 cm + 15 BV
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 12508, PD/TK 12508
  • Chỉ số phân loại DDC: 690
  • 2 Trụ sở văn phòng công ty Fortex Việt nam / Lê Văn Ngoại; Nghd.: Phạm Văn Tùng, Trịnh Thành Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 216 tr. ; 30 cm + 15 BV
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 12528, PD/TK 12528
  • Chỉ số phân loại DDC: 690
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :