Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nói ít lại làm nhiều hơn : 7 bước để đạt được mục tiêu cuộc đời = Just shut up and do it : 7 steps to conquer your goals / Brian Tracy ; Ngân Lương dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức : Saigonbooks, 2018 . - 127tr. ; 17cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07245, PD/VV 07246, PM/VV 05702, PM/VV 05703
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 2 Sức mạnh cuốn hút= The power of charm / Brian Tracy, Ron Arden ; Thành Khang, Trương Hiền dịch . - H. : NXB. Thanh Hóa, 2014 . - 158tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06858, PD/VV 06859
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 3 Thuật bán hàng / Brian Tracy ; Anh Tuấn dịch . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2017 . - 209tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06308, PD/VV 06309
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 4 Thuật bán hàng / Brian Tracy ; Người dịch: Anh Tuấn . - H. : Lao động, 2015 . - 163 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05131-PD/VV 05134, PM/VV 04529
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 5 Thuật đàm phán / Brian Tracy ; Người Dịch: Nguyễn Huyền, Nguyễn Chánh . - H. : Thế giới, 2015 . - 131 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05311-PD/VV 05314, PM/VV 04538
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 6 Thuật lãnh đạo / Brian Tracy ; Nguyễn Huyền, Nguyễn Chánh dịch . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2017 . - 192tr. ; 18cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06431, PD/VV 06432
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 7 Thuật lãnh đạo / Brian Tracy ; Người Dịch: Nguyễn Huyền, Nguyễn Chánh . - H. : Thế giới, 2015 . - 143 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05315-PD/VV 05318, PM/VV 04528
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 8 Thuật marketing / Brian Tracy ; Người dịch: Nhật Minh . - H. : Thế giới, 2015 . - 135 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05307-PD/VV 05310, PM/VV 04533
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 9 Thuật quản trị / Brian Tracy ; Người dịch: Nguyễn Huyền . - H. : Thế giới, 2015 . - 127 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05195-PD/VV 05198, PM/VV 04539
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Thuật sáng tạo và giải quyết vấn đề / Brian Tracy ; Người dịch: Bình Minh . - H. : Lao động, 2015 . - 135 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05235-PD/VV 05238, PM/VV 04534
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 11 Thuật thúc đẩy nhân viên / Brian Tracy ; Người dịch: Anh Tuấn . - H. : Thế giới, 2015 . - 155 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05191-PD/VV 05194, PM/VV 04540
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 12 Thuật uỷ quyền & giám sát / Brian Tracy ; Người dịch: Bình Minh . - H. : Thế giới, 2015 . - 131 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05127-PD/VV 05130, PM/VV 04530
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 1
  Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :