Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Evaluating the efficiency of business activities in Hoang Dieu port-one member limited company / Tran Thi Dieu Trinh; Nghd.: Dang Cong Xuong . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 52 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17366
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :