Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm : Dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm.... Tập 1 / Trang Anh . - H. : Đại học sư phạm, 2018 . - 300tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06578, PD/VT 06579
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 2 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm : Dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm.... Tập 2 / Trang Anh . - H. : Đại học sư phạm, 2018 . - 359tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06580, PD/VT 06581
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 3 30 chủ đề từ vựng Tiếng Anh. Tập 1 / Trang Anh . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2019 . - 498tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07102, PD/VT 07103, PM/VT 09573, PM/VT 09574
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 4 30 chủ đề từ vựng Tiếng Anh. Tập 2 / Trang Anh . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2019 . - 471tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07104, PD/VT 07105, PM/VT 09575, PM/VT 09576
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 5 Đánh giá kết quả hoạt động giao nhận hàng container nhập khẩu bằng đường biển tại công ty Hải Khánh FJSCO / Nguyễn Thị Trang Anh; Nghd.: Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 60 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16224
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Pháp luật về đấu tranh chống cướp biển-cướp có vũ trang đối với tàu thuyền / Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Hà, Trần Trang Anh; Nghd.: Lương Thị Kim Dung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 78tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17790
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 7 Tìm hiểu và đánh giá về công nghệ xử lý thu hồi lưu huỳnh trong nhà máy lọc hóa dầu / Ngô Khánh Linh, Tạ Trang Anh, Đỗ Xuân Tùng ; Nghd.: Nguyễn Thị Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 108tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18785
 • Chỉ số phân loại DDC: 665
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :